Pohjankodit Nuorisokoti

Yksilöllistä ja yhteisöllistä toimintaa

Pohjankodit Oy nuorisokodeilla on kaksi seitsemän paikkaista lastensuojelun osastoa. Osastot on tarkoitettu huostaanotetuille, kiireellisesti tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille 12-17-vuotiaille nuorille. Lastensuojelun perustason yksikössä työskentelee ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta. Jokaisen nuoren kanssa työskennellään yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Nuorille nimetään sijoituksen ajaksi omaohjaaja. Ammatillisen kiintymyssuhteen tarkoituksena on tarjota nuorelle huolenpitoa, turvallisuutta, luotettavuutta ja jatkuvuutta. Tavoitteena on kasvattaa nuoresta positiivisten kokemusten kautta itsenäiseen elämään kykenevä vastuullinen aikuinen.

”On helppo olla ystävällinen lapselle, joka käyttäytyy niin kuin toivomme. Haaste on olla ystävällinen ja jopa enemmän, kun lapsen käytös ei vastaa odotuksiamme.”

Bridgett Miller

Toiminta-ajatus

Työssämme kunnioitamme jokaisen nuoren yksilöllisiä tarpeita ja teemme yhteistyötä perheiden ja verkostojen kanssa nuoren elämänlaadun sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Nuoria osallistetaan ja motivoidaan oman elämäntilanteensa aktiivisiksi toimijoiksi. 


Työskentelyssämme on keskeistä arjen rakenteiden luominen, turvalliset rajat ja huolenpito, nuoren itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä hyvä kohtelu.


Nuorella on oikeus sijoituksen aikana nuoruuteen, jossa saa harrastaa, viettää aikaa perheensä, läheistensä sekä ikäistensä kanssa. Nuorisokodin arkeen kuuluu koulunkäynnin ja arjen lisäksi retkiä, leirejä, matkoja ja elämyksiä. Uskomme säännöllisen liikunnan ja muun mielekkään tekemisen itsetuntoa ja -tuntemusta lisäävään voimaan.


Tarvittaessa toimimme myös kriisitilanteissa ympäri vuorokauden.

Yhteystiedot

Pohjantie 21

94400 Keminmaa

nuorisokoti@pohjanranta.com

 Nuorisokoti 24/7 

Puh. 050 400 8706

Paikkakyselyt 

 

johtaja Noora Tikka

040 5467933

 

vastaava ohjaaja Tanja Hyrkäs

040 7498986

 

vastaava ohjaaja Tanja Konttila

040 6319529