Kuntoutuskoti Sateenkaari

 

Kuntoutuskodissa tukea toipumiseen

Kuntoutuskoti Sateenkaari on terveydenhuollon yksikkö, jonne lapset tulevat lääkärin lähetteellä. Sateenkaaressa on 14 paikkaa ja se on tarkoitettu alle 22-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuntoutuskodin käytettävissä ovat nuorisopsykiatrin palvelut, joihin sisältyvät lääkärin vastaanottopäivät noin kaksi kertaa kuukaudessa sekä kokoaikainen konsultointimahdollisuus.

 

Kuntoutuksen tavoitteena on tilanteen vakauttaminen, uusien toimintapojen opetteleminen vanhojen vahingollisten tilalle sekä elämän mielekkyyden lisääminen. Lapsen ja nuoren kanssa asetetaan tavoitteet yhdessä huoltajien ja lapsen asioissa mukana olevan verkoston kanssa. Perheen kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää lapsen tilanteen vakauttamiseksi.

Kuntoutusjaksolle tulon syynä voi olla mm.

  • Erilaiset mielenterveyden häiriöt

  • Koulunkäyntivaikeudet ja niiden taustalla olevien syiden selvitteleminen

  • Neuropsykiatriset oireet ja niiden aiheuttamat haasteet arjessa

  • Lapsen tai nuoren kokonaisvaltainen tilanteen selvittely

”Et voi palata taaksepäin ja tehdä uutta alkua, mutta voit jatkaa siitä, missä olet ja muuttaa lopun.”

C. S. Lewis

Toiminta-ajatus

Kuntoutuskodilla pidämme tärkeänä läsnäoloa, yhteistä tekemistä ja toiminnallisuutta. Lapsen yksilöllinen huomioinen, kunnioittava kohtaaminen ja vahvuuksien esille saaminen ovat tärkeitä periaatteitamme. Arkea rytmittää koulunkäynti sekä harrastukset, joiden pariin lapsia kannustamme. Lisäksi toimintaamme kuuluvat erilaiset retket, leirit ja elämyksellisten kokemusten luominen. Lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehdimme omahoitajavetoisesti. 


Kuntoutuskodin henkilökunta koostuu ammattitaitoisista terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisista. Toiminnallisuuden suunnitelmallisesta toteutumisesta huolehtivat nuoriso-ja vapaa-ajanohjaajat.  Valtaosalla henkilökunnasta on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja lähes koko

kuntoutuskodin henkilökunta on käynyt AART -ryhmänohjaajakoulutuksen ja ryhmät ovatkin osa arjen tavoitteellista työskentelyä. 

Pohjankodit Oy:ssa olemme koulutusmyönteisiä ja henkilökuntamme laajentaa jatkuvasti osaamistaan.

Yhteystiedot

Pohjantie 19

94400 Keminmaa

sateenkaari@pohjanranta.com

Paikkakyselyt

johtaja

Katri Halttu

Puh. 0400 905 404

Osasto 

Puh. 040 162 1123